Fill 4
Stijn Devaere & Mark Croes

Director Services & Consultant Hygiene and Medical

Toen begin maart 2020 het coronavirus ook hier toesloeg, bleek Europa (net zoals de rest van de wereld) totaal onvoorbereid op een respiratorische pandemie, wat zich vertaalde in een totaal gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder medische mondmaskers. Als één van de zeldzame laboratoria in de wereld, geaccrediteerd voor het testen van medische mondmaskers werden we overspoeld met opdrachten vanuit alle hoeken van de wereld, zodat we al snel genoodzaakt waren om 24/7 door te werken.

Tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie nam het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) – in overleg met Centexbel – een aantal uitzonderingsmaatregelen (ATP procedure) om voldoende beschikbaarheid te garanderen van chirurgische mondmaskers die aan de minimum kwaliteitseisen voldoen voor gebruik als medisch hulpmiddel.

Om de schaarste nog beter op te vangen, werkten we samen met de ULiège aan een proces om gebruikte maskers te decontamineren voor hergebruik. Deze expertise werd opgepikt door de Wereldgezondheidsorganisatie die ons uitnodigde om samen met gerenommeerde Amerikaanse en Canadese universiteiten en onderzoekscentra een procedure te ontwikkelen om mondmaskers te decontamineren in gebieden, waarin er schaarste heerst aan grondstoffen en hulpmiddelen.

Al vrij snel werd duidelijk dat mondmaskers – naast social distancing en handhygiëne – de bevolking kon beschermen tegen transmissie van het virus. Centexbel stelde zijn expertise ter beschikking van het NBN (Belgisch normalisatiebureau) en CEN (Europese normalisatie-organisatie) om in een recordtijd normen op te stellen voor de productie en het gebruik van community maskers. De normen werden gratis ter beschikking gesteld aan bedrijven én particulieren die betrouwbare mondmaskers willen produceren.

Op basis van die normen stelden we een test- en certificatieprocedure op – Covid-19 approved by Centexbel – die al snel navolging kreeg in andere Europese landen.

Inmiddels werken we in twee onderzoeksprojecten de expertise verder uit die we hebben op het vlak van emergency reponse en medische (en nu ook community) maskers opdat iedereen (van overheid, over maakbedrijven tot de bevolking) beter voorbereid is op toekomstige rampscenario’s.

We zijn er bijzonder trots op dat onze expertise wereldwijd wordt erkend en dat we dankzij ons harde werk - vaak tegen de klok - om alle medische en community maskers te testen en te certificeren - een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen de pandemie!
\
Discovery Date