Nieuws & Events

REFLECT VBO FEB – INNOVATIE WORDT INSPIRATIE EN VICE VERSA

26 april 2023

Eind 20ste eeuw vroegen beleidsmakers zich al af ‘hoe kunnen we van onze economie de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld maken?’ In het jaar 2000 kreeg het antwoord daarop zijn beslag in de Lissabonstrategie gericht op de verdere uitbouw van een concurrentiële, dynamische en op kennis gebaseerde economie. Daarbij kregen onderzoek en ontwikkeling (O&O), als potentiële bron van innovatie, een sleutelrol.

Tien jaar later werd de strategie in een concreet doel vertaald: minstens 3% van het bbp moest worden ingezet op onderzoek en ontwikkeling, met de bedrijfssector als drijvende kracht. België slaagde in dat opzet en behoort vandaag tot de absolute top in de wereld op het vlak van O&O en innovatie.

In dit themanummer verscheen een driedubbel interview met de voorzitter en de twee ondervoorzitters van Innovaders, onder de titel: Tien innovatiepartners voor de Belgische industrie

Fill 4
Hebt u (voldoen)de middelen en expertise om op eigen kracht te innoveren? De innovaders zetten onderzoek op rond collectieve uitdagingen en helpen de betrokken bedrijven om te innoveren. Voorzitter Jan Laperre en ondervoorzitters Herman Derache en Olivier Vandooren leggen uit wat dat concreet voor u kan betekenen.

BUILDWISE onthult tien megatrends binnen de Belgische bouwsector!

11 april 2023

De bouwsector is zowel op nationaal als internationaal vlak in volle evolutie. Voor een innovatiecentrum als Buildwise is het belangrijk om trends in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen. Daarom bestelde het Visiecomité van Buildwise bij adviesverlener KPMG een studie die de belangrijkste evoluties in kaart moest brengen. Deze studie is nu afgerond en schetst de uitdagingen en kansen binnen de bouwsector aan de hand van verwachte politieke, economische, sociale, technologische, ecologische en juridische evoluties. In de diepgaande analyse worden 10 megatrends voorgesteld waarmee de Belgische bouwsector rekening moet houden. Er werden ook drie belangrijke thema’s geïdentificeerd, waar bouwbedrijven op moeten inzetten om de (toekomstige) uitdagingen het hoofd te kunnen bieden: digitalisatie, duurzaamheid en investeringen in medewerkers en hun competenties. De tijd van business as usual lijkt definitief voorbij.

75 Jaar Innovaders

Meer dan 100.000 bedrijven rekenen al 75 jaar op 10 INNOVADERS!

December 2022

75 jaar geleden werden, dankzij de Wet De Groote, de eerste collectieve innovatiecentra opgericht. Hun missie? Toegepast collectief onderzoek opzetten om zo de innovatiekracht van de bedrijven in hun sector te versterken. Deze centra hebben zich in 2020 verenigd onder de noemer INNOVADERS. Ze hebben nog steeds dezelfde missie en staan elk jaar tienduizenden Belgische bedrijven bij, vooral KMO’s.

Lees meer: 75 jaar Innovaders

UWE ontmoet Innovaders

Op 30 juni 2021 ontvingen de Innovaders en verschillende beroepsfederaties de heren Jean-Christophe Dehalu en Olivier de Wasseige en mevrouw Cecile Neven van de UWE in de gebouwen en labo’s van het WTCB, waar de innovaders een overzicht gaven van hun specifieke meerwaarde voor het bedrijfsleven en van gedachten gewisseld werd over verschillende thema's. Een bezoek aan de labo's en mobiele hub van het WTCB besloot deze boeiende ontmoeting.

Fill 4

INDUSTRIE PARTNERSCHAP

#industriepartnerschap bundelt de expertise van 17 Vlaamse innovatiepartners - waaronder niet minder dan zes innovaders - onder leiding van Sirris en Agoria. Met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) bieden ze een geïntegreerde dienstverlening aan om de groei en innovatie van de Vlaamse industrie te stimuleren.

Dankzij deze samenwerking kunt u als Vlaams bedrijf beroep doen op een schat aan professionele kennis en jarenlange ervaring om uw technologische innovatie op te drijven in digitalisering, duurzaamheid en industrie 4.0.

Discovery Date