De bouwsector is zowel op nationaal als internationaal vlak in volle evolutie. Voor een innovatiecentrum als Buildwise is het belangrijk om trends in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen. Daarom bestelde het Visiecomité van Buildwise bij adviesverlener KPMG een studie die de belangrijkste evoluties in kaart moest brengen. Deze studie is nu afgerond en schetst de uitdagingen en kansen binnen de bouwsector aan de hand van verwachte politieke, economische, sociale, technologische, ecologische en juridische evoluties. In de diepgaande analyse worden 10 megatrends voorgesteld waarmee de Belgische bouwsector rekening moet houden. Er werden ook drie belangrijke thema’s geïdentificeerd, waar bouwbedrijven op moeten inzetten om de (toekomstige) uitdagingen het hoofd te kunnen bieden: digitalisatie, duurzaamheid en investeringen in medewerkers en hun competenties. De tijd van business as usual lijkt definitief voorbij.

In het najaar van 2022 veranderde het WTCB van naam en werd het Buildwise. Er kwam ook een nieuw hoofdkwartier, een nieuwe website en een nieuwe branding. Maar ook inhoudelijk en qua visie werden stappen gezet. Het Visiecomité van Buildwise speelt hierin een belangrijke rol. In zijn opdracht werd door KPMG een “trend- en impactanalyse van de (Belgische) bouwsector” uitgevoerd.

Dit zijn de 10 megatrends voor de sector volgens het rapport:

Bouwsector strijdt mee in de ‘War for Talent’ om het tekort aan competent personeel te ondervangen.

Digitalisering vormt meer dan ooit een belangrijke hefboom om efficiënter, sneller en klantvriendelijker te werken.

Doorgedreven bouwindustrialisatie in de bouwsector maakt bouwen betaalbaarder met verhoogde kwaliteit.

Intensievere samenwerking doorheen de waardeketen met ‘Bouwteams’ als antwoord op complexe bouwproces.

Klimaatbewustwording, uitdagende doelstellingen en extreme weersomstandigheden verhogen focus op duurzaamheid.

Demografische evoluties dwingen de bouwsector na te denken over (alternatieve) woonvormen van de toekomst.

Verhoogd belang en complexiteit van het juridisch (wettelijk) kader binnen de bouwsector.

Verhoogde verwachtingen van klanten doen de bouwsector van koers wijzigen richting klantgericht handelen.

Business as usual in de bouwsector is verleden tijd, een gehele evaluatie van het businessmodel dringt zich op.

Doorbraak logistieke bouwketen meer dan ooit nodig om hogere efficiëntie en zekerheid te bieden.

De 5 implicaties voor de Belgische bouwsector van deze trends zijn:

Transitie richting proces gedreven bouw

Ontwikkelen van nieuwe markten

Evoluties en verschuivingen in de waardeketen

Ecosysteem denken en co-creatie

Stimuleren van langetermijndenken

"We kunnen uit deze 10 megatrends drie belangrijke thema’s halen, waar bouwbedrijven op moeten inzetten om de (toekomstige) uitdagingen het hoofd te kunnen bieden: digitalisatie, duurzaamheid en investeringen in medewerkers en hun competenties", zegt Olivier Vandooren, CEO van Buildwise. "En waar er uitdagingen zijn, liggen er ook kansen! De inzichten van deze studie kunnen inspirerend zijn voor onze aannemers en bouwprofessionelen, en voor de 15 technische comités van Buildwise. Ons innovatiecentrum zal hand in hand met de sector oplossingen blijven ontwikkelen en aanbieden om onze bouwbedrijven daarin bij te staan."

Wenst u het volledige rapport te raadplegen, klik dan hier!!

Discovery Date