Fill 4

Op 30 juni 2021 ontvingen de Innovaders en verschillende beroepsfederaties de heren Jean-Christophe Dehalu en Olivier de Wasseige en mevrouw Cecile Neven van de UWE in de gebouwen en labo’s van het WTCB.

Fill 4

Union Wallonne des Entreprises

De Union Wallonne des Entreprises (UWE) die als ondernemersorganisatie van Waalse bedrijven de oprichting en ontwikkeling van competitieve en duurzame ondernemingen ondersteunt, kreeg een overzicht van de doelstellingen van Innovaders en van de meerwaarde van de intersectorale samenwerking tussen de tien Innovaders.

Het gesprek

Nadat de specifieke kenmerken van de collectieve centra en hun meerwaarde voor het industrielandschap in Wallonië in kaart werden gebracht, werd van gedachte gewisseld over verschillende thema’s, zoals de verdeling van intellectuele eigendomsrechten, de rol die de Innovaders (kunnen) spelen in het motiveren van jongeren om een STEM opleiding te volgen, het “business model” van de collectieve centra, enz.

Het bezoek

Na het plenaire gedeelte volgde een bezoek aan de labo’s en de mobiele hub van het WTCB, waarin de werking van enkele vooruitstrevende innovatieve technologische instrumenten, zoals 3D printers, robots en drones, werden gedemonstreerd.

download pdf

Fill 4
Discovery Date