Fill 4
Robin Chapelle

Projectbeheerder & Geoloog

Van 1 april 2018 tot 31 maart 2020 heeft Tradecowall (Société Coopérative pour le TRAitement des DEchets de Construction en WALLonie) samen met OCW (Opzoekingscentrum voor de wegenbouw) het RIDIAS-project (Revêtement Innovant et Durable Incluant des Agrégats en Seconde vie) uitgevoerd om de technische haalbaarheid na te gaan van de toepassing van een bepaald percentage gerecycled mengpuin in de mengsels voor funderingen en betonverhardingen voor verkavelingswegen.

Na de sanering van de voormalige stortplaats Sept Voleurs in Gembloux heeft Tradecowall zich ertoe verbonden om ook de gemeenteweg die erheen leidt aan te pakken. We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om te innoveren: we creëerden een nieuwe afzetmarkt voor de bouwmaterialen die we recyclen. Over een lengte van een paar honderd meter experimenteerden we met verschillende soorten funderingen en wegverhardingen.

Op deze bouwplaats wilden we gerecycled mengpuin in de kijker stellen. Daarmee wordt alle puin bedoeld dat een mengsel is van beton, bakstenen, tegels en keramiek. In onze centra verwerken we jaarlijks honderdduizenden tonnen hiervan. Meestal wordt het gebruikt in het baanbed of de onderfundering van wegen. In dit geval hebben we echter gezocht naar toepassingen met een hogere toegevoegde waarde, in funderingen en wegverhardingen.

We werken samen met het Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW), het wetenschappelijk referentie-instituut voor alle civieltechnische werkzaamheden in België. De experts van OCW helpen ons bij het testen van de verschillende mengsels in het laboratorium voordat ze worden toegepast, en daarna ook op de bouwplaats. Ze monitoren het hele verloop van de bouwplaats en zullen gedurende tien jaar ook niet-destructieve proeven uitvoeren (FWD, VAMOS) om het gedrag van de verhardingen in de tijd te evalueren.

Voor het milieu is het heel voordelig om het afval dat op dit soort bouwplaatsen ontstaat te hergebruiken. Tijdens de afbraak van de weg recyclen we de materialen die we vervolgens in de mengsels voor de aanleg van wegverhardingen kunnen hergebruiken.

Deze toepassing is zowel economisch als ecologisch zinvol. Onze samenwerking met OCW past perfect binnen dat kader, aangezien het onderzoekscentrum veel investeert in het gebruik van gerecyclede producten in de wegenbouw en beschikt over de modernste apparatuur en expertise binnen dit domein.

Fill 4
OCW is het wetenschappelijke referentie-instituut voor alle civieltechnische werkzaamheden in België. We kunnen een beroep doen op hun expertise tijdens de verschillende fasen van onze projecten.
\
Discovery Date