Fill 4
Normen: onmisbaar instrument voor bedrijven

Alleen al voor de bouwsector beschikt het NBN (Bureau voor Normalisatie) over een catalogus van meer dan 3.000 (bouw)normen. Het gebruik van deze normen is in principe niet verplicht, tenzij in het geval van geharmoniseerde normen die voor de CE-markering worden gebruikt. Bij geschillen worden deze normen vaak toch als referentie gebruikt.

Voor bedrijven is het niet gemakkelijk om hun weg hierin te vinden en om – toch in een aantal gevallen – de juiste draagwijdte en interpretatie van de bepalingen in de normen te begrijpen. Daarom beschikken Centexbel, CRIC, CRIBC, IBS, CRR-OCW, Sirris, Volta, WOOD.BE en Buildwise over Normen-Antennes die gesubsidieerd worden door de FOD Economie en het NBN.

Deze Normen-Antennes vormen steunpunten voor bedrijven in het algemeen en kmo’s in het bijzonder.

Onderzoekscentra hebben speciale websites voor hun Normen-Antennes. Bij publicatie of herziening van belangrijke normen schrijven ze artikels of belangrijke documenten als aanvulling en toelichting op de tekst van die normen. Vorig jaar publiceerde Buildwise bijvoorbeeld de TV 284 over binnenbepleisteringen. Deze Technische Voorlichting (TV) is een aanvulling op de Europese norm NBN EN 13914-2. In geen geval vervangt die TV de norm. Ze is veeleer een aanvulling hierop, bijvoorbeeld door prestatie-eisen en selectiecriteria vast te leggen die steunen op dit kader. Ze licht de norm ook toe. TV 284 bevat zo ook een overvloed aan details van aansluiting, vooral ter hoogte van het schrijnwerk, om een hogere luchtdichtheid te bereiken.

In het kader van deze Normen-Antennes nemen de centra deel aan opleidingen of organiseren ze opleidingen met betrekking tot normalisatie.

Op regelmatige basis wordt er nieuws gepubliceerd op tal van websites van de Normen-Antennes. Buildwise bijvoorbeeld, zij besloot de frequentie van publicaties van deze nieuwsberichten op te trekken vanaf juli 2023. Deze zijn hier te raadplegen.

Deze Normen-Antennes vormen steunpunten voor bedrijven in het algemeen en kmo’s in het bijzonder.
\
Discovery Date