Fill 4
Maximilien Veriter

Co-Founder & Head of Product

Glooh Media is een technologische startup uit Luik en biedt interactieve communicatieoplossingen voor kmo’s rond outdoor advertentieschermen (DOOH, digital-out-of-home). Voor een ervaren kijk van buitenaf riep het bedrijf de hulp in van Sirris.

De startup kende op vrij korte tijd een stevige groei, zodat de vraag zich opdrong of we wel "op de goede weg" zaten en "futureproof" bezig waren. Ons bedrijf had nood aan een ervaren kijk van buitenaf naar binnen en riep dus de hulp in van Sirris.

Een Teck Stack Review, waarbij de voorzet altijd vanuit de onderneming zelf komt, biedt een onbevooroordeelde technologisch neutrale kijk op de bestaande technologie stack, ontwikkeling en productmanagement. Tijdens een eerste verkennende gesprek kreeg ons bedrijf introspectieve vragen voorgeschoteld rond onze werking, ambities en uitdagingen.

Op basis van deze input in combinatie met hun eigen observaties en bevindingen stelden de Sirris-experts een rapport op, dat tijdens een tweede gesprek werd voorgesteld en besproken. De Sirris-experts gaven onder meer de state of the art mee en advies dat ze vanuit hun ervaring met andere gelijkaardige bedrijven konden opstellen, maar bovenal konden ze ons geruststellen dat het goed zat met onze aanpak.

De Teck Stack Review bevestigde dat we "goed bezig" waren, met de middelen en de realiteit eigen aan het bootstrappen van een start-up. Het gaf ons het vertrouwen en de focus om onze MVP’s op te schalen naar een vermarkbaar product.

Fill 4
De Teck Stack Review gaf ons gefundeerde en bruikbare feedback over onze manier van werken, en dit voor een kleine investering zonder dat er kleine lettertjes aan te pas kwamen.
\
Discovery Date