Fill 4
Niet-REACH conform textiel uit de EU weren

REACH4Textiles, een tweejarig verkennend onderzoek in opdracht van de Europese Commissie, toont aan dat hoewel de overgrote meerderheid van onze kleding geen zorgwekkende stoffen lijkt te bevatten, er nog hiaten zijn in de naleving van REACH, de belangrijkste Europese wetgeving om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen de risico's van chemische stoffen. Samen met Europese partners (Euratex, Textil+Mode, Tessile e Salute, Centrocot) kocht Innovader Centexbel 160 stuks textiel in verschillende lidstaten tussen mei 2022 en februari 2023. De items werden zowel online als in fast-fashion kledingwinkels, outlets en op lokale markten bemonsterd en aan 2374 tests onderworpen.

26 artikelen - of iets meer dan 16 % van de geteste kledingstukken - voldeden niet aan REACH, waaronder babykleding, ondergoed, zwemkleding, pyjama's en gewone kleding.

De gedetecteerde chemische restfracties in de kledingstukken vormen nog geen directe bedreiging voor de volksgezondheid, maar op lange termijn wel voor het milieu.

Als zulke artikelen de douane passeren, wordt het gelijk speelveld grondig verstoord.

Niet-Europese landen produceren nu al ongeveer 80 procent van alle kleding die jaarlijks op de markt wordt gebracht.

Onze bevindingen kwamen overeen met een eerder onderzoek van Greenpeace, dat kledingstukken van de Chinese site Shein kocht. 15% daarvan bleek niet te voldoen aan de Europese REACH-verordening.

REACH4Textiles heeft ook in kaart gebracht welke autoriteiten in de EU-lidstaten, de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en Turkije verantwoordelijk zijn voor de controle op de naleving van de REACH regelgeving en enkele aanbevelingen geformuleerd.REACH4Textiles heeft ook in kaart gebracht welke autoriteiten in de EU-lidstaten, de EER, Zwitserland en Turkije verantwoordelijk zijn voor de controle op de naleving van de REACH regelgeving en enkele aanbevelingen geformuleerd.

Lees meer

Het onderzoek toonde ook de toegevoegde waarde aan van vrijwillige milieukeurmerken, zoals OEKO-TEX® Standard 100. Alle artikelen met dit milieukeurmerk werden immers als veilig bestempeld.
\
Discovery Date