Fill 4
Frédéric Stichelbaut & Thomas Canon & Julie Piérard

Aanvragers IBA/ Onderzoekster WTCB

Frédéric Stichelbaut (Aanvrager IBA): “IBA specialiseert zich in innovatieve behandelingen van kanker, gebaseerd op protontherapie. De uitrusting voor deze therapie genereert secundaire straling en moet daarom afgeschermd worden door een ondergrondse betonnen structuur van minimum 3 meter dikte. Na verloop van tijd absorbeert die betonnen structuur echter de gebruikte straling. Dit door straling geactiveerd beton wordt zo langzaamaan radioactief geladen. Om te voorkomen dat het gebruikte beton na levensduur moet verwerkt worden als radioactief afval – iets wat grote kosten en gezondheidsrisico’s met zich meebrengt – deden we beroep op het WTCB. Samen met hen ontwikkelden we een nieuw soort beton dat de straling die door de protontherapie vrijkomt niet absorbeert.”

Julie Piérard (Onderzoek WTCB): “Het leek ons in de eerste plaats heel belangrijk om op zoek te gaan naar de primaire materialen die aan alle voorwaarden zouden voldoen. We kozen voor een mengsel van in België geproduceerd, wit cement en een specifieke kalksteen.

Tijdens een tweede sessie in het lab maakten we met deze basismaterialen enkele nieuwe betonsamenstellingen. Die stalen werden daarna bestraald, geanalyseerd en vergeleken met een klassiek beton. De resultaten van dit onderzoek werden gebruikt bij een grootschalig project van IBA.”

Thomas Canon (Aanvrager IBA): “Na het onderzoek besloot IBA om hier in Louvain-la-Neuve te starten met de constructie van enkele testbunkers. Die kregen elk een binnenlaag van 30 cm in het nieuwe, activeringsarme beton. De nieuwe technologie heeft zowel ecologische als economische voordelen. Niet-radioactief beton is immers veiliger, goedkoper en makkelijker te ontmantelen voor de komende generaties. Er is bovendien een commercieel voordeel aan verbonden, omdat IBA de succesvolle technologie nu kan verkopen aan klanten wereldwijd. Die kunnen ze dan op hun beurt toepassen op hun eigen sites.”

“Deze vruchtbare samenwerking, georkestreerd door het WTCB, bestendigt de koppositie van IBA op de wereldmarkt van de protontherapie en geeft tegelijkertijd een boost aan de Belgische bouwindustrie.”
\
Discovery Date