Fill 4
Benjamin Bostoen & Pierre-Benoit Pousset

Directeur & BIM Manager

Het onderzoeksproject "BIM4SUB", gefinancierd door het Waals Gewest en gecoördineerd door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), heeft tot doel de toegang tot de informatie in het digitale 3D BIM-model te vergemakkelijken.

De uitdaging?

Verbetering van de samenwerking tussen ons, de hoofdaannemer, en onze onderaannemers die bij hetzelfde bouwproject betrokken zijn, door het proces van informatie-uitwisseling te optimaliseren. De overdracht van gegevens in digitaal formaat heeft een aantal zwakke punten: herhaald coderen van dezelfde informatie in verschillende stadia van het project, verhoogde kans op fouten, tijdverlies en dus verminderde productiviteit.

Fill 4

De deskundigheid en het pragmatisme van het WTCB hebben er in korte tijd toe bijgedragen dat ons proces soepeler is verlopen, met name door :

de implementatie, in het BIM-model, van automatische verificatieregels die de betrouwbaarheid van de gemodelleerde elementen garanderen. Automatisering bespaart ook tijd tijdens het controleproces en voorkomt een maximaal aantal fouten

het experimenteren met een webinterface die gekoppeld is aan de informatie van het BIM-model en iedere gebruiker (met inbegrip van onderaannemers) de mogelijkheid biedt om op een eenvoudige, directe en veilige manier toegang te krijgen tot de in real time bijgewerkte gegevens, zonder zelfs maar gebruik te hoeven maken van modelleersoftware.

Dankzij de kennis van het WTCB en zijn pragmatische benadering van onze specifieke kenmerken, konden de bedrijven van Thomas & Piron de samenwerking met onze onderaannemers verbeteren en vlotter laten verlopen. Een win-win voor iedereen!
\
Discovery Date