In dit hoofdstuk stellen we u graag onze experts, labomedewerkers en onderzoekers voor. Deze innovaders voor en achter de schermen vertellen u met plezier meer over hun expertise en drijfveren.

Danny Hermans - VOLTA

Mijn naam is Danny Hermans. Al sinds mijn kindertijd ben ik gefascineerd door technologie, vermoedelijk door de crossmotoren van mijn neven waar ik vroeger mee aan sleutelde. In het middelbare onderwijs volgde ik Latijn-wiskunde. Fysica vond en vind ik vandaag nog altijd interessant, omdat ik het liever meer toegepast zag, startte ik met ingenieursstudies. Dat bracht me bij verschillende beroepen, altijd gerelateerd aan elektrische installaties en automatisering. In 2009 begon ik te werken bij het VEI dat in 2013 Volta werd.

Momenteel ben ik bij Volta ‘Coördinator technologie en regelgeving’. Binnen deze functie volg ik de elektrische installatietechnologieën op, zowel nieuwe als bestaande en meer bepaald de regelgeving op normatief en wettelijk vlak. Dit betekent deelnemen aan heel veel werkgroepen, de belangen van de sector verdedigen en kennis verspreiden (via publicaties, opleidingen en infomomenten). Mijn specialiteiten zijn elektrische installaties, branddetectie-installaties en inbraakdetectie-installaties.

Ik kom continu in contact met nieuwe technologieën, nieuwe materialen en ook met heel veel mensen in de werkgroepen en daarbuiten. Ik haal heel veel energie uit het spelen met woorden in teksten om ze toegankelijk te maken.

Ik hou ervan om opleidingen en infosessies te geven omdat ik ervan uitga dat ik mijn publiek iets zinvol bijbreng. ‘Saaie’ reglementaire materie op een begrijpelijke en humoristische manier brengen blijft een uitdaging. Daarenboven is het werk nooit af en het blijft bovenal steeds boeiend.

Audrey Van der Wielen - OCW

Ik ben Audrey Van der Wielen. Ik ben afgestudeerd als bouwkundig ingenieur aan de Universiteit van Luik, waar ik vervolgens een doctoraat heb geschreven over de inspectie van betonconstructies met een grondradar.

Ik ben onderzoeker bij de afdeling “Geotechniek – Waterafvoer en infiltratietechnieken – Betonwegen” van het Opzoekingsscentrum voor de Wegenbouw. In die functie neem ik deel aan onderzoeksprojecten en studies in verschillende expertisedomeinen en ben ik lid van werkgroepen. In samenwerking met de laboratoriumteams draag ik ook bij aan de follow-up van proeven en meetcampagnes en aan de exploitatie van meet- of onderzoeksresultaten. Verder schrijf ik onderzoeksverslagen en spreek ik op conferenties, opleidingen, studiedagen, enz. Af en toe neem ik ook deel aan campagnes voor de inspectie van verhardingen met de grondradar.

Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van verschillende milieuvriendelijkere materialen voor onderfunderingen, funderingen en wegverhardingen. Over het algemeen vinden deze innovaties plaats in samenwerking met andere onderzoekscentra, recyclagecentra en universiteiten.

Het doel is om zoveel mogelijk gerecyclede materialen in de verschillende lagen te verwerken om zo hun ecologische impact te verminderen.

Valérie Pollet - Buildwise

Mijn naam is Valérie Pollet. Ik ben afgestudeerd als burgerlijk ingenieur materiaalwetenschappen aan de Polytechnische Faculteit van Louvain-La-Neuve. Ik ben R&D coördinator bij Buildwise. Ik zorg voor de operationele efficiëntie van onderzoeksprojecten. In eerste instantie richtte ik me op prenormatieve studies, maar nu is mijn scope verbreed naar innovatie-onderzoeksprojecten.

Een essentieel onderdeel van mijn coördinerende rol is het verzorgen van een informatiestroom naar onderzoekers binnen Buildwise en ook met onze subsidiërende partners. Samenwerking is essentieel in deze rol. Het uiteindelijke doel van mijn rol is het maximaliseren van de kennisontwikkeling. Buildwise wil graag meer output van onze projecten voor aannemers.

We willen dat onze onderzoeksprojecten meer impact hebben op de bouwsector en dat motiveert mij!

Stijn Steuperaert - Centexbel

Hallo, ik ben Stijn Steuperaert en studeerde chemie aan de UGent. Ik werk bij Centexbel als consultant milieu en toxiciteit en volg de REACH wetgeving op de voet. Daarom ben ik de uitgesproken contactpersoon voor alle textiel- en kunststofverwerkende bedrijven die vragen hebben rond chemische wetgeving.

Ik begeleid onze bedrijven doorheen de steeds strikter wordende Europese en internationale wetgeving omtrent verboden stoffen - denk maar aan PFAS - en informeer hen over de drempelwaarden en over welke testen in aanmerking komen.

Laat mij u begeleiden op weg naar veilige, milieuvriendelijke producten.

Perrine Wohlfrom - WOOD.BE

Mijn naam is Perrine Wohlfrom, ik ben ingenieur en heb scheikunde en materiaalwetenschappen gestudeerd aan de universiteit van Straatsburg (Frankrijk).

Ik werk op de afdeling Research & Innovation, voornamelijk aan onderzoeksprojecten. Ik ben gespecialiseerd in het berekenen van milieueffecten. Ik werk aan ecodesign, eco-innovatie en de circulaire economie van hout- en meubelproducten.

Ik benader hout en meubelproducten vanuit een technisch en levenscyclusperspectief, zodat ik verbeteringen kan voorstellen die voldoen aan de behoeften van de consument en die de milieu-impact van producten verminderen, en dat is waar onze bedrijven vandaag de dag naar op zoek zijn!

Sebastian Vanderick - CRIC-OCCN

Hallo,

Mijn naam is Sebastian Vanderick en ik werk sinds 2008 bij CRIC-OCCN, in de afdeling "Normalisatie" voor cement, aggregaten, beton en zijn componenten! Standaardiseringsprocessen hebben geen geheimen voor mij! Het is misschien een job achter de schermen, maar wel een heel belangrijke op weg naar standaardisatie.

Ik heb het geluk te werken voor een bedrijf dat een aantal prenormatieve onderzoeksprojecten over nieuwe, milieuvriendelijkere cementsoorten leidt of eraan deelneemt!

Als secretaris van het Europees Technisch Comité voor cement en kalk voor de bouw werken we momenteel aan het zo belangrijke 'CPR Acquis' (Construction Product Regulation) proces, waardoor nieuwe cementsoorten uiteindelijk een CE-markering kunnen krijgen.

We helpen u met het normalisatieproces en laten zien dat de bouwsector werkt aan milieuvriendelijker beton!
Discovery Date