In dit hoofdstuk stellen we u graag onze experts, labomedewerkers en onderzoekers voor. Deze innovaders voor en achter de schermen vertellen u met plezier meer over hun expertise en drijfveren.

Perrine Wohlfrom - WOOD.BE

Mijn naam is Perrine Wohlfrom, ik ben ingenieur en heb scheikunde en materiaalwetenschappen gestudeerd aan de universiteit van Straatsburg (Frankrijk).

Ik werk op de afdeling Research & Innovation, voornamelijk aan onderzoeksprojecten. Ik ben gespecialiseerd in het berekenen van milieueffecten. Ik werk aan ecodesign, eco-innovatie en de circulaire economie van hout- en meubelproducten.

Ik benader hout en meubelproducten vanuit een technisch en levenscyclusperspectief, zodat ik verbeteringen kan voorstellen die voldoen aan de behoeften van de consument en die de milieu-impact van producten verminderen, en dat is waar onze bedrijven vandaag de dag naar op zoek zijn!

Stijn Steuperaert - Centexbel

Hallo, ik ben Stijn Steuperaert en studeerde chemie aan de UGent. Ik werk bij Centexbel als consultant milieu en toxiciteit en volg de REACH wetgeving op de voet. Daarom ben ik de uitgesproken contactpersoon voor alle textiel- en kunststofverwerkende bedrijven die vragen hebben rond chemische wetgeving.

Ik begeleid onze bedrijven doorheen de steeds strikter wordende Europese en internationale wetgeving omtrent verboden stoffen - denk maar aan PFAS - en informeer hen over de drempelwaarden en over welke testen in aanmerking komen.

Laat mij u begeleiden op weg naar veilige, milieuvriendelijke producten.

Valérie Pollet - Buildwise

Mijn naam is Valérie Pollet. Ik ben afgestudeerd als burgerlijk ingenieur materiaalwetenschappen aan de Polytechnische Faculteit van Louvain-La-Neuve. Ik ben R&D coördinator bij Buildwise. Ik zorg voor de operationele efficiëntie van onderzoeksprojecten. In eerste instantie richtte ik me op prenormatieve studies, maar nu is mijn scope verbreed naar innovatieonderzoeksprojecten.

Een essentieel onderdeel van mijn coördinerende rol is het verzorgen van een informatiestroom naar onderzoekers binnen Buildwise en ook met onze subsidiërende partners. Samenwerking is essentieel in deze rol. Het uiteindelijke doel van mijn rol is het maximaliseren van de kennisontwikkeling. Buildwise wil graag meer output van onze projecten voor aannemers.

We willen dat onze onderzoeksprojecten meer impact hebben op de bouwsector en dat motiveert mij!

Audrey Van der Wielen - OCW

Ik ben Audrey Van der Wielen. Ik ben afgestudeerd als bouwkundig ingenieur aan de Universiteit van Luik, waar ik vervolgens een doctoraat heb geschreven over de inspectie van betonconstructies met een grondradar.

Ik ben onderzoeker bij de afdeling “Geotechniek – Waterafvoer en infiltratietechnieken – Betonwegen” van het Opzoekingsscentrum voor de Wegenbouw. In die functie neem ik deel aan onderzoeksprojecten en studies in verschillende expertisedomeinen en ben ik lid van werkgroepen. In samenwerking met de laboratoriumteams draag ik ook bij aan de follow-up van proeven en meetcampagnes en aan de exploitatie van meet- of onderzoeksresultaten. Verder schrijf ik onderzoeksverslagen en spreek ik op conferenties, opleidingen, studiedagen, enz. Af en toe neem ik ook deel aan campagnes voor de inspectie van verhardingen met de grondradar.

Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van verschillende milieuvriendelijkere materialen voor onderfunderingen, funderingen en wegverhardingen. Over het algemeen vinden deze innovaties plaats in samenwerking met andere onderzoekscentra, recyclagecentra en universiteiten.

Het doel is om zoveel mogelijk gerecyclede materialen in de verschillende lagen te verwerken om zo hun ecologische impact te verminderen.
Discovery Date