Fill 4
Thierry Biz

Technologisch Adviseur

Als Kruispunt van de elektrotechnische sector ondersteunt Volta meer dan 5.000 bedrijven die samen meer dan 36.000 mensen tewerkstellen. Volta zorgt ervoor dat het een duidelijk antwoord kan geven op de vele vragen die er vanuit deze sector komen.

De jongste jaren zijn er heel veel nieuwe technologische evoluties geweest in de elektrotechnische sector. De bekendste voorbeelden zijn LEDs, Power over Ethernet, fotovoltaïsche panelen en, sinds kort, thuisbatterijen. Heel belangrijk bij veel van deze nieuwe technische innovaties is zeker en vast het gebruik van gelijkstroom.

Om ervoor te zorgen dat we aan onze sector correcte informatie kunnen geven, die rekening houdt met de laatste technische stand van zaken, volgt Volta de technologische evoluties op de voet. Maar we gaan verder dan dat: we nemen deel aan vooruitstrevende projecten om onmiddellijk de impact van deze nieuwe technologieën te zien.

In die optiek is Volta betrokken in een project met een distributienet in gelijkstroom, dat er niet alleen voor zorgt dat de energie van fotovoltaïsche panelen en van batterijen in een industriepark optimaal wordt benut; het zorgt er eveneens voor dat de lokaal geproduceerde energie wordt gedeeld tussen de verschillende bedrijven zodat de zelfconsumptie van de bedrijven in het industriepark verhoogt. Dit is belangrijk voor het optimaal gebruik van distributienetten.

Fill 4
Door voor deze proactieve aanpak te kiezen en actief deel te nemen aan projecten, ziet Volta snel en duidelijk hoe gelijkstroom een impact zal hebben op het energielandschap. Op die manier kunnen de medewerkers van Volta heel duidelijk antwoord geven op de vele vragen vanuit de elektrotechnische bedrijven op het vlak van gelijkstroom.
\
Discovery Date