Fill 4
WOOD.BE & BUILDWISE

COOCK project

Renovation and Redevelopment in a Changing Urban Environment using Wood

Met het project RecurWood (Renovation and Redevelopment in a Changing Urban Environment using Wood) bieden innovaders WOOD.BE en BUILDWISE een hefboom aan de bedrijven die willen inspelen op houtbouw of er verder in willen groeien.

Houtbouw wint aan populariteit. Het is een duurzame manier van bouwen, die bijzondere kwaliteiten heeft en daarmee ook op een aantal huidige uitdagingen inspeelt, zoals klimaatverandering. Zeker voor zogenaamde RUO-projecten (renovatie, uitbreiding en optopping) biedt houtbouw heel wat mogelijkheden.

Reeds vergaarde kennis over houtbouw wordt door Recurwood verder verspreid binnen de sector. Tijdens praktische workshops en infosessies, met elk een specifiek thema, treden deelnemende bedrijven namelijk met elkaar in interactie en wisselen ze ideeën uit.

Het doel? Een verhoogde innovatiecapaciteit van de deelnemers en concrete implementaties.

WOOD.BE en BUILDWISE slagen er op die manier in om een volledig pakket aan kennis en oplossingen ter beschikking te stellen van de doelgroepbedrijven.

De samenwerking zorgt ervoor dat de oplossingen multidisciplinair zijn. Specifieke aspecten rond stabiliteit, brandweerstand, brandreactie, akoestiek, hygrothermie, service life prediction,… worden als een geheel bekeken.

RecurWood is een COOCK-project en wordt gesteund door Vlaio.

\
Discovery Date