Fill 4
Bas van de Kreeke

Zaakvoerder

De ondernemingen Habenu-van de Kreeke zijn altijd al pioniers geweest in de bouwsector, en dan vooral binnen de gebouwensector. Zo investeren wij al vele jaren in modulaire en circulaire bouw.

Deze biedt immers vele voordelen, zoals een korte uitvoeringstijd, een makkelijke demontage en het hergebruik van bepaalde modules of de recyclage ervan wanneer hergebruik niet mogelijk is.

Op die manier kunnen wij onze klanten duurzame en circulaire oplossingen bieden, terwijl de duur van de werkzaamheden op de bouwplaats aanzienlijk verkort wordt.

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf stelt ons zijn expertise ter beschikking, met name in het kader van het project Mutatie+ gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Voor dat project hebben wij een aantal sociale woningen grondig gerenoveerd. Wij hebben nieuwe gebouwschillen op maat gemaakt die we vervolgens makkelijk in de gebouwen konden integreren.

Hierdoor werd de duur van de werkzaamheden aanzienlijk verkort en daarmee ook de tijd dat de ruimten niet bewoond konden worden. Bovendien werd dit alles ontworpen volgens de principes van aanpasbaar bouwen.

De innovatie berustte dus niet alleen op de integratie van maatschappelijke, technische, ecologische maar ook van economische criteria.

Fill 4
Het WTCB is altijd al een voorloper geweest op het vlak van circulaire oplossingen. De pragmatische aanpak van het Centrum maakt het voor ondernemingen zoals de onze mogelijk om hun expertise doeltreffend te ontwikkelen en in te zetten.
\
Discovery Date