Fill 4
Bart Verstraeten

Algemeen Directeur

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (of kortweg BIL) heeft, over een periode van meer dan 80 jaar, lastechnische expertise uitgebouwd op een aantal pijlers: Industriele opdrachten (zoals schade-analyse & beproevingen), lastechnische opleidingen & normen.

Daarnaast wordt er continue ingezet op innovatieve toegepaste (onderzoeks)projecten die gecapteerd worden door onze lasingenieurs vanuit een industriële noodzaak of interesse, meestal in samenwerking met andere (onderzoeks)partners.

Een voorbeeld van innovatieondersteuning is de deelname van het BIL aan #industriepartnerschap onder leiding van Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO, waardoor Vlaamse Bedrijven beroep kunnen doen externe expertise.

Dit resulteerde in een aantal directe samenwerkingen tussen bedrijven en het BIL, voornamelijk gesitueerd in de wereld van de lasautomatisatie (gemechaniseerd, robots en cobots) met volgende gemeenschappelijke kenmerken:

  • Haalbaarheid van het gerobotiseerd lassen
  • De verschillende randvoorwaarden: bv. toleranties
  • Haalbare laskwaliteit of verbeteren van de huidige (manuele) laskwaliteit. Er kunnen ook tools aangereikt worden om de inwendige laskwaliteit binnen je eigen bedrijf te checken
  • Automatisatiemogelijkheden (robot of cobot, tractor, …)
  • Advies rond ontwikkeling lasmallen
  • Lasproeven op een lascobot of lasrobot- Wat is de beste lasrobotconfiguratie voor jouw producten?
  • Verbeteren/ uniformiseren van de laskwaliteit
  • Moet ik mijn interne organisatie en werkvoorbereiding veranderen?
Deze expertise werd opgebouwd binnen een eerder onderzoeks-project AUTOLAS (Succesvol en competitief omschakelen van manueel naar geautomatiseerd / gerobotiseerd lassen) samen met Innovader Sirris en Agoria.
\
Discovery Date